• /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %

EPK’dan ‘mücbir sebep’ kararı

EPK’dan ‘mücbir sebep’ kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun mevzuya ait konsey kararları, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna nazaran, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen zelzeleler, Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 35’inci unsuru uyarınca önlisans yahut üretim lisansı sahibi hukuksal şahısların müddetli yükümlülükleri açısından “mücbir sebep” olarak kabul edildi.

Bu kapsamda, 6 Şubat prestijiyle harika hal (OHAL) mühletince ülke genelinde uygulanmak üzere, önlisans mühletleri ve üretim lisansı kapsamında inşaat öncesi periyot ile inşaat periyodu ya da Yönetmeliğin süreksiz 15’inci hususu kapsamındaki yükümlülük erteleme mühletleri, depolamalı elektrik üretim tesisi müracaatları hariç olmak üzere, önlisans yahut lisans müracaatları ile tadil müracaatları kapsamında gerekli bilgi ve dokümanların tamamlanması için verilen müddetleri, önlisans yahut üretim lisansı tadil süreçleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ait müddetleri, birleşme yahut bölünme süreçleri kapsamında belirlenen yükümlülüklere ait mühletleri, eskisinin devamı mahiyetinde üretim lisansı verilmesi kapsamında belirlenen yükümlülüklere ait mühletleri, sona eren yahut sona erecek hükmî şahıslara, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kelam konusu müddetleri rastgele bir sürece gerek kalmaksızın OHAL mühletince uzamış olarak pahalandırılacak ve bu mevzuda ilgili ana hizmet dairesi yetkilendirilecek.

Ayrıca, OHAL kararı alınan yahut afet bölgesi ilan edilen vilayetlerde kurulması planlanan yahut kısmen işletmede olan elektrik üretim tesislerine husus üretim lisansı sahibi hukukî bireyler ile şirket merkezi bu vilayetlerde olan üretim lisansı sahibi hukuksal şahıslar, Yönetmeliğin 52’inci unsurunun ikinci fıkrası kapsamındaki ilerleme raporu sunma yükümlülüğünden OHAL mühletince muaf tutulacak.

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen zelzeleler, Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 46’ıncı unsuru ile Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliği 24/B hususu uyarınca lisans ve sertifika sahibi gerçek ve hukuksal bireylerin müddetli yükümlülükleri açısından da “mücbir sebep” olarak kabul edildi.

Bu kapsamda, 6 Şubat prestijiyle OHAL müddetince ülke genelinde uygulanmak üzere, lisans ve sertifika alma, tadil, vize ve yenileme müracaatları kapsamında gerekli bilgi ve evrakların tamamlanması için verilen müddetleri 6 Şubat’tan sonra sona eren yahut sona erecek gerçek ve hükmî şahısların, sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kelam konusu müddetleri rastgele bir sürece gerek kalmaksızın OHAL müddetince uzamış olarak pahalandırılacak.

Doğal gaz dağıtım şirketleri tarafından iç tesisat ve servis sınırları sertifikası verilmiş olan gerçek ve hukukî bireylerin, OHAL kararı alınan yahut afet bölgesi ilan edilen vilayetlerde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri, sahip oldukları sertifika tarih ve numarası ile işçi bilgilerini bildirmek kaydıyla bildirimde bulundukları dağıtım bölgelerinde faaliyet gösterebilecek.

İç tesisat ve Servis Çizgileri Sertifikası sahiplerinin sertifika ve vize müddeti 6 Şubat’tan sonra sona eren yahut sona erecek olanların, ilgili mevzuatta yer alan gerekliliklerini yerine getirmeye devam etmeleri kaydıyla sertifikaları rastgele bir sürece gerek kalmaksızın OHAL müddetince geçerli kabul edilecek.

Yapım ve Hizmet Sertifikası sahibi gerçek ve hükmî şahısların, mekanik kategorisinde faaliyet göstermeleri şartı ile OHAL kararı alınan yahut afet bölgesi ilan edilen vilayetlerde faaliyet gösteren dağıtım şirketleri, sahip oldukları sertifika tarih ve numarası ile işçi bilgilerini bildirmek kaydıyla bildirimde bulundukları dağıtım bölgelerinde iç tesisat ile ilgili faaliyette bulunabilecek.

Kaynak: Dünya