• /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %

Gerçek Kesim İnanç Endeksi şubatta 0,7 puan artarak 102,4’e yükseldi

Gerçek Kesim İnanç Endeksi şubatta 0,7 puan artarak 102,4’e yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından şubat ayına ait İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Gerçek Kesim İtimat Endeksi açıklandı. İktisadi Yönelim Anketi sonuçları, imalat endüstrinde faaliyet gösteren 1678 iş yerinin cevaplarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilerek değerlendirildi.

Anket karşılıkları 1 Şubat’tan itibaren derlenirken, zelzeleden etkilenen 11 vilayette bulunan firmaların yüklü yanıtlanma oranı bir evvelki ay yüzde 87,0 iken şubatta yüzde 61,1’e geriledi.

Buna nazaran, RKGE şubatta bir evvelki aya kıyasla 0,7 puan yükselerek 102,4 düzeyinde gerçekleşti. Tıpkı periyotta mevsimsellikten arındırılmış Gerçek Kesim İtimat Endeksi (RKGE-MA) de 1,0 puan azalarak 102,4 oldu.

Endeksi oluşturan anket sorularına ilişkin yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş ölçüsü, mevcut toplam sipariş ölçüsü, mevcut mamul mal stoku, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve sabit sermaye yatırım harcamasına ait değerlendirmeler endeksi artış tarafında, gelecek üç aydaki ihracat sipariş ölçüsü, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve genel gidişata ait değerlendirmeler endeksi azalış istikametinde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve iç piyasa sipariş ölçüsünde artış bildirenler lehine olan seyir azalış bildirenler lehine döndü. İhracat sipariş ölçüsünde azalış bildirenler lehine olan seyrin ise bir evvelki aya nazaran zayıfladı.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu istikametindeki değerlendirmeler ile mevcut mamul mal stoklarının düzeyinin mevsim normallerinin üzerinde olduğu istikametindeki değerlendirmeler bir evvelki aya nazaran geriledi.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi ve iç piyasa sipariş ölçüsünde artış bekleyenler lehine olan seyir bir evvelki aya nazaran güçlendi. İhracat sipariş ölçüsünde artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ile gelecek üç aydaki istihdama ait artış taraflı beklentiler bir evvelki aya nazaran güçlendi.

ÜFE beklentisi yüzde 74,8’e geriledi

Ortalama ünite maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ile son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir zayıfladı.

Gelecek on iki aylık devir sonu prestijiyle yıllık ÜFE beklentisi bir evvelki aya nazaran 2,4 puan azalarak yüzde 74,8 düzeyinde gerçekleşti.

İçinde bulunduğu sanayi kısmındaki genel gidişat konusunda, bir evvelki aya kıyasla daha optimist olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 5,9’a gelirken, tıpkı kaldığını belirtenlerin oranı yüzde 75,5‘e, daha karamsar olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 18,6’ya yükseldi.

Kaynak: Dünya