• /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %

İstanbul, Balkan ülkelerine ihracatın yüzde 46,9’unu tek başına gerçekleştirdi

İstanbul, Balkan ülkelerine ihracatın yüzde 46,9’unu tek başına gerçekleştirdi

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bilgilerine nazaran Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan coğrafyasına yılın birinci ayında 1 milyar 450 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bir yıllık süreçte Balkanlar coğrafyasına dış satım yüzde 8,4 artarken, Balkan ülkeleri ortasında en fazla ihracat geçen ay 444 milyon 404 bin dolarla Romanya’ya yapıldı.

Romanya’yı, 306 milyon 514 bin dolarla Bulgaristan, 187 milyon 673 bin dolarla Yunanistan, 153 milyon 550 bin dolarla Slovenya ve 114 milyon 452 bin dolarla Sırbistan izledi.

Söz konusu periyotta Hırvatistan’a 49 milyon 905 bin dolarlık, Arnavutluk’a 49 milyon 361 bin dolarlık, Kuzey Makedonya’ya 47 milyon 757 bin dolarlık, Bosna Hersek’e 45 milyon 565 bin dolarlık, Kosova’ya 37 milyon 491 bin dolarlık ve Karadağ’a 14 milyon 138 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

En fazla artış Karadağ’da

Balkan coğrafyasına yapılan ihracat, geçen ay 6 ülkede artarken, 5 ülkede düşüş kaydetti.

Bu devirde en fazla ihracat artışı yüzde 104,1 ile Karadağ’a gerçekleşti. Karadağ’ı, yüzde 29,1 ile Romanya, yüzde 17,8 ile Hırvatistan, yüzde 17,4 ile Kuzey Makedonya, yüzde 14,8 ile Slovenya ve yüzde 3,5 ile Kosova izledi.

Yunanistan’a ihracat yüzde 2,1, Sırbistan’a yüzde 3,3, Bulgaristan’a yüzde 3,7, Bosna Hersek’e yüzde 7,9 ve Arnavutluk’a yüzde 12,5 azalış kaydetti.

İstanbul’un ihracatı 680 milyon doları aştı

Balkan ülkelerine gerçekleşen ihracatın vilayetler bazında dağılımına bakıldığında, İstanbul’dan bu coğrafyaya gerçekleştirilen dış satımın 683 milyon 682 bin dolar olduğu görüldü.

İstanbul, bu fiyatla Balkan ülkelerine gerçekleştirilen 1 milyar 450 milyon dolarlık ihracatın yüzde 46,9’unu tek başına sırtladı.

En çok dış satım otomotiv sektöründen

Balkan coğrafyasına ocak ayında en fazla dış satımı otomotiv sanayisi gerçekleştirdi. Otomotiv dalı, bu periyotta Balkan ülkelerine 256 milyon 702 bin dolarlık ihracat yaptı.

Otomotiv sanayisini, 247 milyon 763 bin dolarla kimyevi unsurlar ve mamulleri, 154 milyon 565 bin dolarla çelik, 124 milyon 752 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 109 milyon 880 bin dolarla elektrik ve elektronik dalları izledi.

TİM datalarına nazaran, 2022 ve 2023’ün ocak ayında Balkan ülkelerine gerçekleştirilen ihracat ölçüsü ve değişimi şöyle:

1 Ocak – 31 Ocak
Ülke

2022 (bin dolar)
2023 (bin dolar)
Değişim (yüzde)

Romanya
344.132,45
444.404,78
29,1

Bulgaristan
318.228,59
306.514,73
-3,7

Yunanistan
191.687,19
187.673,03
-2,1

Slovenya
133.724,10
153.550,03
14,8

Sırbistan
118.324,52
114.452,79
-3,3

Hırvatistan
42.353,48
49.905,54
17,8

Arnavutluk
56.434,94
49.361,44
-12,5

Kuzey Makedonya
40.674,04
47.757,51
17,4

Bosna Hersek
49.470,55
45.565,11
-7,9

Kosova
36.237,68
37.491,23
3,5

Karadağ
6.927,45
14.138,32
104,1

TOPLAM
1.338.194,98
1.450.814,51
8,4

Kaynak: Dünya