• /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %

Resmi Gazete’de yayımlandı: SPK’dan ‘portföy yönetim’ değişikliği

Resmi Gazete’de yayımlandı: SPK’dan ‘portföy yönetim’ değişikliği

SPK’nın Portföy İdare Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine Ait Asıllar Bildirisi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildirim Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, Türkiye’de giderek kıymet kazanan ve süratle büyümeye devam eden yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının kurucu/yöneticileri olan portföy idare şirketlerinin organizasyonel yapı ve sermaye açısından güçlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan birtakım sıkıntıların giderilmesine yönelik kesim talepleri dikkate alınarak, kelam konusu bildiride yapılması öngörülen birtakım değişikliklere yer verildi.

Geniş yetkili portföy idare şirketlerinin organizasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesi maksadıyla, araştırma, risk idare, teftiş ve iç denetim hizmet ünitelerinin yönetilen portföy büyüklüğünden bağımsız olarak şirket bünyesinde oluşturulması öngörüldü.

Son periyotta, portföy idare şirketlerinin faaliyetlerinin gerektirdiği organizasyonel yapıyı kurabilme, teknik donanım ve işçi istihdamını sağlamak için daha çok kaynağa muhtaçlık duyduğu, şirketlerin kara geçmesine kadarki müddette sermayesinin değerli bir kısmını kaybettiği, güçlü sermaye yapısına sahip olmayan şirketlerin faaliyetini durdurmak zorunda kaldığı ve nihayetinde kimi şirketlerin kendi talepleri doğrultusunda faaliyet yetki evraklarının iptal edildiği görüldü.

Bu çerçevede, portföy idare şirketlerinin güçlü bir başlangıç sermayesine ve özsermayeye sahip olması ve bölümde rekabet edebilmesini teminen ve bildiri değişikliği ile yapılması planlanan organizasyonel yapıdaki değişiklikler ile şirketlerin maliyetinin daha da artacağı göz önünde bulunduruldu.

Böylelikle portföy idare şirketlerinin başlangıç sermayesinin 7 milyon 500 bin TL’den 30 milyon TL’ye, faaliyetleri hudutlu portföy idare şirketlerinin başlangıç sermayesinin ise 3 milyon 750 bin TL’den 15 milyon TL’ye artırılmasına, yönetilen portföy büyüklüğüne nazaran sahip olunması gereken taban özsermaye fiyatlarının 30 milyon TL ila 100 milyon TL (faaliyeti sonlu portföy idare şirketlerinde 15 milyon TL ila 50 milyon TL) olarak belirlenmesine ait düzenleme yapıldı.

Portföy idare şirketlerinin bünyelerinde insan kaynağı açısından güçlendirilmesini teminen ve fonların performansına da olumlu halde tesir edebileceği kıymetlendirilerek, istihdam edilmesi mecburî portföy yöneticisi sayısının bildirinin 28. hususunun birinci fıkrasında belirtilen yönetilen portföy büyüklüğü aralıklarına nazaran sırasıyla 3, 4, 5 ve 6’dan az olmamak üzere belirlenmesi, ihtisas işçisinin istisnalar gizli kalmak kaydıyla şirket tarafından tam vakitli ve münhasıran bu vazifeleri yerine getirmek üzere istihdam edilmesi öngörüldü.

Söz konusu bildirim, bugün prestijiyle yürürlüğe girdi.

Kaynak: Dünya