• BITCOIN/TL
  2153318,102
  % -0,07
 • ETHEREUM/TL
  102815
  % -1,74
 • RIPPLE/TL
  17.84
  % 2,38
 • BITCOIN CASH/TL
  16524.7,386
  % -0,79
 • LITECOIN/TL
  2748.34
  % -0,96
 • COSMOS HUB/TL
  286.06
  % -0,71
 • CARDANO/TL
  16.49
  % -0,45
 • TETHER/TL
  32.55
  % -0,20

SPK’dan portföy şirketleri için yeni karar

SPK’dan portföy şirketleri için yeni karar

SPK’nın Portföy İdare Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine Ait Temeller Bildirisi’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Bildiri Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna nazaran, Türkiye’de giderek kıymet kazanan ve süratle büyümeye devam eden yatırım fonları ve emeklilik yatırım fonlarının kurucu/yöneticileri olan portföy idare şirketlerinin organizasyonel yapı ve sermaye açısından güçlendirilmesi ve uygulamada karşılaşılan birtakım sıkıntıların giderilmesine yönelik kesim talepleri dikkate alınarak, kelam konusu bildirimde yapılması öngörülen kimi değişikliklere yer verildi.

Geniş yetkili portföy idare şirketlerinin organizasyonel kapasitelerinin güçlendirilmesi hedefiyle, araştırma, risk idare, teftiş ve iç denetim hizmet ünitelerinin yönetilen portföy büyüklüğünden bağımsız olarak şirket bünyesinde oluşturulması öngörüldü.

Son devirde, portföy idare şirketlerinin faaliyetlerinin gerektirdiği organizasyonel yapıyı kurabilme, teknik donanım ve işçi istihdamını sağlamak için daha çok kaynağa gereksinim duyduğu, şirketlerin kara geçmesine kadarki müddette sermayesinin değerli bir kısmını kaybettiği, güçlü sermaye yapısına sahip olmayan şirketlerin faaliyetini durdurmak zorunda kaldığı ve nihayetinde kimi şirketlerin kendi talepleri doğrultusunda faaliyet yetki dokümanlarının iptal edildiği görüldü.

Bu çerçevede, portföy idare şirketlerinin güçlü bir başlangıç sermayesine ve özsermayeye sahip olması ve kesimde rekabet edebilmesini teminen ve bildirim değişikliği ile yapılması planlanan organizasyonel yapıdaki değişiklikler ile şirketlerin maliyetinin daha da artacağı göz önünde bulunduruldu.

Böylelikle portföy idare şirketlerinin başlangıç sermayesinin 7 milyon 500 bin TL’den 30 milyon TL’ye, faaliyetleri hudutlu portföy idare şirketlerinin başlangıç sermayesinin ise 3 milyon 750 bin TL’den 15 milyon TL’ye artırılmasına, yönetilen portföy büyüklüğüne nazaran sahip olunması gereken minimum özsermaye meblağlarının 30 milyon TL ila 100 milyon TL (faaliyeti sonlu portföy idare şirketlerinde 15 milyon TL ila 50 milyon TL) olarak belirlenmesine ait düzenleme yapıldı.

Portföy idare şirketlerinin bünyelerinde insan kaynağı açısından güçlendirilmesini teminen ve fonların performansına da olumlu biçimde tesir edebileceği kıymetlendirilerek, istihdam edilmesi zarurî portföy yöneticisi sayısının bildirimin 28. unsurunun birinci fıkrasında belirtilen yönetilen portföy büyüklüğü aralıklarına nazaran sırasıyla 3, 4, 5 ve 6’dan az olmamak üzere belirlenmesi, ihtisas çalışanının istisnalar gizli kalmak kaydıyla şirket tarafından tam vakitli ve münhasıran bu misyonları yerine getirmek üzere istihdam edilmesi öngörüldü.

Söz konusu bildirim, bugün prestijiyle yürürlüğe girdi.

Kaynak: Dünya