• /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %

TÜDKİYEB/Çelik: Sulak alanlarda yapılaşmaya ve bilinçsiz su kullanımına müsaade verilmemelidir

TÜDKİYEB/Çelik: Sulak alanlarda yapılaşmaya ve bilinçsiz su kullanımına müsaade verilmemelidir

Türkiye Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Lideri Nihat Çelik, Dünyada ve ülkemizde su kaynaklarının adeta sigortası durumunda olan ve içerisinde biyoçeşitliliği barındıran sulak alan ekosistemleri hakkında farkındalık oluşturmak hedefiyle her yıl 2 Şubatta Dünya Sulak Alanlar Günü kutlandığına dikkat çekerek 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü münasebetiyle birtakım açıklamalarda bulundu.

TÜDKİYEB Genel Lideri Çelik, Ülkemizin su kaynakları açısından “su fakiri” ülkeler ortasında yer aldığını belirterek “Ülkemiz global ısınmanın da tesiriyle gitgide azalan bir yağış rejimine sahiptir. Bunun tesirlerini kurak geçen kış mevsiminin ortasında olmamıza karşın görüyoruz. Suyun petrolden daha kıymetli olduğu günümüzde gerekli tedbirlerin gecikmeden alınması kuraldır. 2007 yılında Türkiye Su Enstitüsü, 2021 yılında da Etraf Şehircilik ve İklim Bakanlığı kurularak iklim ve su problemlerinin toplu halde tek çatı halinde yapılanmış olmasını kıymetli görüyoruz. Su kaynaklarımızın korunması ve verimli kullanımı konusunda bilimsel otoritelerin teklifleri titizlikle uygulandığı takdirde göllerimiz sazlıklarımız, akarsularımız, derelerimiz velhasıl sulak alanlarımız teminat altına alınacaktır” dedi.

Genel Lider Çelik, kuraklık başta olmak üzere öbür birtakım etmenlerin sulak alanları olumsuz etkilediğine işaret ederek ” Son yıllarda dünyada yaşanan iklim değişiklikleri nedeniyle ülkemizde yaşanan çok sıcaklar ve kuraklık, sulak alanlarımızı olumsuz etkilemektedir. Tarım alanlarında çok ve bilinçsiz su kullanımı bilhassa yer altı su düzeylerini düşürmüştür. Bu da su rejiminin ziyan görmesine ve hasebiyle da yer altı suları için adeta rezerv misyonu yapan sulak alan ekosistemlerini olumsuz etkilemiştir. Bu yıl ülkemizde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, düşen yağışların da olağanların altına kalması ziraî kuraklık riskini gündeme getirmiş, yer altı su kullanımını artırmıştır.” dedi.

Sulak alanların korunmasının mecburiyet haline geldiğini söz eden Çelik, “Son periyotlarda ülkemizde yaşanan kuraklıklar, yer altı ve yer üstü sularımızın bilinçsiz bir halde kullanımı, tarımda bilinçsiz olarak kullanılan kimyasallar ve zirai ilaçlar, endüstriden kaynaklanan kirlilikler nedeniyle sulak alanlarımız elimizden çıkmakta daha da kıymetlisi biyoçeşitliliğin kaybolmasına neden olmaktadır. Ülkemizin sulak alan ekosistemlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve korumak zorunluluğumuz vardır. Münasebetiyle sulak alanlarımızı koruyalım ki geleceğimize miras olsun” dedi.

Çelik, sulak alanlarda yaşanılan olumsuz tablonun bitkisel üretim yanında küçükbaş hayvancılığı da direk etkilediğine vurgu yaparak, ” Ülkemizin hububat ambarı olan Konya Kapalı Havzası’nda çok yer altı su kullanımı nedeniyle sulak alanların yüzde 65’i yok olmuştur. Ülkemizde son yıllarda yaşanan çok sıcaklar ve kuraklık sonucu sulak alanların yok olmasından, küçükbaş hayvancılığın ucuz yem kaynağı olan sulak çayırlar ve sulak alanların tesirindeki meralarımız da olumsuz etkilenmektedir. Münasebetiyle sulak alanlarımız kesimimiz açısından da kıymetli varlıklarımızdır” dedi.

Genel Lider Çelik, sulak alanların korunması için yapılaşmaya ve bilinçsiz su kullanımına müsaade verilmemesi gerektiğini belirterek ” Sulak alanlarımız mutlak surette korunmalı, hatta kaybetmekte olduğumuz sulak alanları geri kazanmak için gerekli çalışmalar titizlikle uygulanmalıdır. Sulak alanları etkileyecek yatırımların projelendirilmesinde yatırımın yapılacağı bölgenin ekolojik, biyolojik, hidrolojik yapıları incelenmelidir. Bu alanlarda yapılaşmaya müsaade verilmemelidir. Su gereksiniminin giderek arttığı ülkemizde tüm sulak alanlarımızın akılcı idare planları, havza bütünlüğü içinde ve koruma-kullanma ahengi gözetilerek tamamlanmalı ve uygulanmasına başlanmalıdır. Ülkemizde su potansiyelimizin yüzde 70’ine yakın kısmının ziraî sulamada kullanıldığı düşünüldüğünde yalnızca tarımda basınçlı sulama sistemlerine geçerek yapılacak olan su tasarrufu ile sulak alanlarımız üzerindeki baskıyı azaltmak mümkün olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

-iDeal Haber Merkezi-

Kaynak: Investing TR