• /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %
 • /TL
  %

Tüpraş’tan 1,7 milyar TL’lik bedelsiz sermaye artırım kararı

Tüpraş’tan 1,7 milyar TL’lik bedelsiz sermaye artırım kararı

Tüpraş’ın bedelsiz sermaye artırım kararı Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımlandı.

Buna nazaran, Tüpraş İdare Heyeti şirketin kayıtlı sermaye tavanı 500 milyon TL olmakla birlikte, Sermaye Piyasası Heyetinin (SPK) Kayıtlı Sermaye Sistemi’ndeki “Her cins iç kaynak ile kar hissesinin sermayeye ek edilmesi suretiyle ve birleşme, bölünme ve gibisi genel şura kararı gerektiren süreçler sonucunda, her bir tavan kapsamında bir sefere mahsus olmak üzere kayıtlı sermaye tavanı aşılabilir.” kararına istinaden, 275 milyon 256 bin 514 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle yüzde 600 oranında artış ile 1 milyar 651 milyon 539.084 TL artırılarak 1 milyar 926 milyon 795 bin 598 TL’ye çıkartılmasına karar verdi.

Tüpraş, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımının gerçekleştirilmesi ve sermaye artırımında ihraç edilecek hisselere ait ihraç dokümanının ve temel kontratın “Sermaye” başlıklı 6. unsurunun tadil tasarısının onaylanması için başta SPK, Borsa İstanbul AŞ ve Merkezi Kayıt Kuruluşu AŞ başta olmak üzere başka kuruluşlar nezdinde gerekli müracaat ve süreçlerin yapılmasını kararlaştırdı.

Bedelsiz sermaye artırımı kapsamında şirket, yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak hisselerin mevcut hisse sahiplerine sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına, temel mukavelenin Sermaye başlıklı 6’ncı hususundaki “Her halükarda İdare Konseyi, sermaye artışı esnasında A Kümesi hisse sahiplerinin Şirket’te sahip oldukları hisselerin oranı nispetinde yeni A Kümesi hisse çıkartacaktır. Sermaye artırımlarına ortaklar, sahip oldukları hisselerle tıpkı kümede ihraç edilecek hisseleri alarak iştirak ederler. Fakat, C Kümesi hisse sahipleri bu artışlara katılmayacak ve C Kümesi hisseler varlığını 1 adet hisse olarak sürdürecektir.” kararı uyarınca C kümesi hisse adedi değiştirilemeyeceğinden, C kümesi hisse sahibine de bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle A kümesi hisse verilmesine karar verdi.

Duyuruda ayrıyeten şu tabirlere yer verildi:

“İç kaynaklardan yapılacak olan 1 milyar 651 milyon 539 bin 84 TL fiyatındaki sermaye artışının, Vergi Yordam Kanunu kayıtlarına nazaran hazırlanan mali tablolara nazaran 1 milyar 193 milyon 165 bin 283,69 TL Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 247 milyon 863 bin 333,91 TL İkinci Tertip Yasal Yedek Enflasyon Düzeltme Farklarından, 180 milyon 798 bin 214,95 TL İnanılmaz Yedek Enflasyon Düzeltme Farklarından, 29 milyon 712 bin 251,45 TL Birinci Tertip Yasal Yedek Enflasyon Düzeltme Farklarından karşılanmasına, Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan finansal tablolara nazaran ise 1 milyar 344 milyon 242 bin 642 TL Sermaye Enflasyon Düzeltme Farklarından, 307 milyon 296 bin 442 TL Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmasına karar verildi.”

Şirket, iç kaynaklardan sermaye artırımı ile ilgili olarak temel kontratın “Sermaye” başlıklı 6. hususunun Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı kararlarına uygun olarak KAP’ta yayımladığı ekteki biçimde tadil edilmesini kararlaştırdı.​​​​​​​

Kaynak: Dünya